QQ06, Tomt åt söder, max 5x6 meter

Tomten ligger åt söder mot stugbyn.
Ekipaget får vara max 5 meter brett och 6 meter långt (tomten är minst 8 x 7 meter).

Anläggning

Slite Strandby, Sverige, , Gotlands Kommun, , Slite Strandby

Typ av boende

,

Vägbeskrivning

Nyckelbeskrivning