QQ12, Tomt nära havet utan el

Tomt utan el mot stugbyn.
Ekipaget får vara max 2,5 meter brett och 8 meter långt (tomten är minst 6,5 x 9 meter).

Anläggning

Slite Strandby, Sverige, , Gotlands Kommun, , Slite Strandby

Typ av boende

,

Vägbeskrivning

Nyckelbeskrivning