QQ10, Tomt mot strandvägen

Tomt åt väster mot strandvägen.
Ekipaget får vara max 6 meter brett och 10 meter långt (tomten är minst 10 x 14 meter).
Plats ligger i angränsning till strandvägen.

Anläggning

Slite Strandby, Sverige, , Gotlands Kommun, , Slite Strandby

Typ av boende

,

Vägbeskrivning

Nyckelbeskrivning