QQ08, Tomt mot väster, max 6x8 m

Tomt ligger i västerkant mot strandvägen.
Ekipaget får vara max 6 meter brett och 8 meter långt (tomten är minst 10 x 10 meter).

Anläggning

Slite Strandby, Sverige, , Gotlands Kommun, , Slite Strandby

Typ av boende

,

Vägbeskrivning

Nyckelbeskrivning