QQ09, Tomt nära servicehus

Denna tomt ligger nära servicehuset.
Ekipaget får vara max 6 meter brett och 8 meter långt (tomten är minst 12 x 10 meter).

Anläggning

Slite Strandby, Sverige, , Gotlands Kommun, , Slite Strandby

Typ av boende

,

Vägbeskrivning

Nyckelbeskrivning