QQ02, Tomt centralt. Max 2,5x8 m

Dessa platser ligger mitt på campingområdet och är avsedda för husvagnar eller husbilar som inte kommer använda förtält eller liknande.
Ekipaget får vara max 2,5 meter brett och 8 meter långt (tomten är minst 6 x 12 meter).

Anläggning

Slite Strandby, Sverige, , Gotlands Kommun, , Slite Strandby

Typ av boende

,

Vägbeskrivning

Nyckelbeskrivning